แผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของ อบต.
เรื่อง : การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน