แผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของ อบต.
เรื่อง : การดำเนินงานเพื่อขจัดความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน