แผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของ อบต.
เรื่อง : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน