แผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของ อบต.
เรื่อง : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน