แผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของ อบต.
เรื่อง : มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน