แผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของ อบต.
เรื่อง : การดำเนินงานตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 50 คน