แผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของ อบต.
เรื่อง : 7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน