แผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของ อบต.
เรื่อง : รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน