ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน-เกาะโท ม.9
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน-เกาะโท ม.9
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 88 คน