ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๓
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 69 คน