ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  รายละเอียด :
#ข่าวประชาสัมพันธ์-เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด👼
📌เด็กเล็กในเขตพื้นที่ ต.ควนสตอ .ควนโดน จ.สตูล ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
📌รายได้น้อย มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน/ปี
📌ไม่อยู่ในสถานสงเคาะห์ของรัฐหรือเอกชน
📌ให้มาติดต่อแจ้งขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดได้ที่ 👇👇
กองสวัสดิการสังคมและการเกษตร อบต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-740-446 ต่อ 6 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน