ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 18007 สายหน้ามัสยิด หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะสะ ตำบลควนสตอ กว้าง 5 เมตร ยาว 85
  รายละเอียด : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 18007 สายหน้ามัสยิด หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะสะ ตำบลควนสตอ กว้าง 5 เมตร ยาว 855 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,275 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 สายทาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน