ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนถาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร งานอาคาร
  รายละเอียด : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนถาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร งานอาคารศาลากลางน้ำ อาคารศาลาที่พักประชาชน จำนวน 2 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 แห่ง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน