ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖๓
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 69 คน