ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภฺมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร งานอาคารศาลากล
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภฺมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร งานอาคารศาลากลางน้ำ อาคารศาลาที่พักประชาชน จำนวน 2 หลัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน