ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน