ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564
  รายละเอียด : สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน