ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้(ธปท.สภต.) #ขอนำส่งสื่อเตือนภัยและความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน
  รายละเอียด : 🎉🎉ข่าวประชาสัมพันธ์🎉🎉 👉ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้(ธปท.สภต.) #ขอนำส่งสื่อเตือนภัยและความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพเพิ่มมากขึ้นและมีความรู้ความเข้าใจทางการเงินอย่างทั่วถึง รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้👇👇 ................................ งาน ปชส.อบต.ควนสตอ💃 อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ที่ สต.0023.1/ว 52 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สื่อสารข่าวเตือนภัยทางการเงินผ่านหอกระจายข่าว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน