ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : #สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล #กรมสรรพสามิต #ประกาศรับสมัครบุคคล(#คนพิการ) #เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป #ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ ฝ่ายอำนวยการ
  รายละเอียด : #สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล #กรมสรรพสามิต #ประกาศรับสมัครบุคคล(#คนพิการ) #เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป #ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ ฝ่ายอำนวยการ #จำนวน_1_อัตรา #กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ............................................... งาน ปชส.อบต.ควนสตอ💃 อ้างอิง หนังสือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ที่ สต 0005.3/ว 148 ลงวันที่ 24 ก.พ.2564 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน