ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล
  รายละเอียด : #สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล #ออกสัมภาษณ์หน่วยตัวอย่างในพื้ันที่จังหวัดสตูล ประจำเดือนมีนาคม 2564 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ .................................................. งาน ปชส. อบต.ควนสตอ💃 อ้างอิง หนังสือสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ที่ สต 0013/ว 189 ลงวันที่ 25 ก.พ.2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน