แผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของ อบต.
เรื่อง : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน