ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบควนสตอ เรื่อง แจ้งการเปิดสนามกีฬากลางอำเภอควนโดน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ...................... งาน ปชส.อบต.ควนสตอ💃
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบควนสตอ เรื่อง แจ้งการเปิดสนามกีฬากลางอำเภอควนโดน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ...................... งาน ปชส.อบต.ควนสตอ💃
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 55 คน