ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาการจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ 20 ลบ.ม./ชม. บ้านควนไสน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
  รายละเอียด : ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาการจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ 20 ลบ.ม./ชม. บ้านควนไสน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 116 คน