ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอประกาศเจตนารมณ์เสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในองค์กร
  รายละเอียด :

🇹🇭🇹🇭องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
🎉🎉#ขอประกาศเจตนารมณ์เสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในองค์กร
📌📌#นโยบาย No Gift Policy ขององค์กร ❌งดรับ ❌งดให้ "เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”
📌📌เพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสังคม หรือสาธารณชน รับรู้ว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ / ก่อน / หลังปฏิบัติหน้าที่
ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
นายซะรี่ย์อะซีร นุ่งอาหลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
ผู้ประกาศเจตนารมณ์

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 97 คน