ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกาลูบี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกาลูบี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน