ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้าง
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ  ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ 4 และภายในสนามกีฬา หมู่ที่ 4 ตำบลควนสตอ  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 14/2559 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559  โดยได้นัดคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลควนสตอ  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 134 คน