ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายตาดีกา-ท่าพรุ หมูที่ี 2
  รายละเอียด :

ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเวลาตรวจงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายตตาดีกา-ท่าพรุ หมู่ที่ 2

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 81 คน