ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเวลาตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน/ขุดลอกคูระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมุ่ที่ 1-10
  รายละเอียด :

ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน/ขุดลอกคูระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 90 คน