แผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของ อบต.
เรื่อง : การประเมินความเสี่ยงของ อบต.ควนสตอ ประจำปี ๒๕๖๒
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 90 คน