คู่มือประชาชน

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ฯ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
10 เม.ย. 2563
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
59
10 เม.ย. 2563
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
58
10 เม.ย. 2563
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อการรับสมัครเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
09 เม.ย. 2563
35 การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
19 ส.ค. 2558
36 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
19 ส.ค. 2558
37 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
19 ส.ค. 2558
38 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
150
19 ส.ค. 2558
39 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
19 ส.ค. 2558
40 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
154
19 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9