ข้อบัญญัติ/ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
18 ก.ย. 2559
32 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
17 ก.พ. 2559
33 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ววยการรับเงิน การจ่ายการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4