แผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การดำเนินงานเพื่อขจัดความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
23 มิ.ย. 2563
2 กิจจกรมตั้งประชาคมเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใส่ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
23 มิ.ย. 2563
3 การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
20 มิ.ย. 2563
4 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
85
10 พ.ค. 2563
5 การดำเนินงานตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
76
09 พ.ค. 2563
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
89
04 เม.ย. 2563
7 รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
07 ธ.ค. 2562
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
05 พ.ย. 2562
9 7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
78
05 พ.ย. 2562
10 การประเมินความเสี่ยงของ อบต.ควนสตอ ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
24 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3