แผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
23 เม.ย. 2564
2 กิจกรรมตั้งประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
153
22 เม.ย. 2564
3 การเข้าร่วมโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานรัฐประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
22 เม.ย. 2564
4 การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
19 เม.ย. 2564
5 แบบ e-servie ดาวน์โหลดเอกสาร
58
18 เม.ย. 2564
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
16 เม.ย. 2564
7 ช่องทางการร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
14 เม.ย. 2564
8 รายงานการวิเคราะห์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 เม.ย. 2564
9 การดำเนินงานเพื่อขจัดความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
23 มิ.ย. 2563
10 กิจจกรมตั้งประชาคมเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใส่ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
23 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4