แผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การดำเนินงานเพื่อขจัดความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
23 มิ.ย. 2563
2 กิจจกรมตั้งประชาคมเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใส่ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 มิ.ย. 2563
3 การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 มิ.ย. 2563
4 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 พ.ค. 2563
5 การดำเนินงานตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
09 พ.ค. 2563
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 เม.ย. 2563
7 รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
07 ธ.ค. 2562
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 พ.ย. 2562
9 7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
05 พ.ย. 2562
10 การประเมินความเสี่ยงของ อบต.ควนสตอ ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
24 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3