แผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อ o 36 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
27 เม.ย. 2565
2 ข้อ o 37 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 เม.ย. 2565
3 ข้อ o 39 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
27 เม.ย. 2565
4 ข้อ o 40 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 เม.ย. 2565
5 ข้อ o 41 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 เม.ย. 2565
6 ข้อ o 42 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 เม.ย. 2565
7 ข้อ o 43 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 เม.ย. 2565
8 ประกาศแสดงเจตจำนงบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 เม.ย. 2565
9 ข้อ o1 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
26 เม.ย. 2565
10 ข้อ o2 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9