แผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
20 มิ.ย. 2563
12 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
147
10 พ.ค. 2563
13 การดำเนินงานตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
136
09 พ.ค. 2563
14 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
152
04 เม.ย. 2563
15 รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
07 ธ.ค. 2562
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
05 พ.ย. 2562
17 7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
143
05 พ.ย. 2562
18 การประเมินความเสี่ยงของ อบต.ควนสตอ ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
24 มิ.ย. 2562
19 กิจกรรมการตั้งประชาคม ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใส่ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
19 มิ.ย. 2562
20 การดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
155
01 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4