ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลาง อบต.บ้านควน โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายยะโกบ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 พ.ค. 2565
2 ประกาศราคากลาง อบต.บ้านควน โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกทราย-กุบังจามัง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 พ.ค. 2565
3 ประกาศราคากลาง อบต.บ้านควน โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองตายเหนือ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 พ.ค. 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
20 เม.ย. 2565
5 ประชาสัมพันธ์สรุปผลร้องเรียนการทุจริต 6 เดือนแรก ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
12 เม.ย. 2565
6 รายงานการดำเนินตามแผน ปปช. รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 เม.ย. 2565
7 สรุปสถิติการใช้บริการ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
04 เม.ย. 2565
8 ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกาลูบี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
17 มี.ค. 2565
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง นโยบาย 0N GIFT POLICY ดาวน์โหลดเอกสาร
40
10 มี.ค. 2565
10 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะเปลว หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อสายข้างมัสยิด ดาวน์โหลดเอกสาร
58
08 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41