ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 อเชิญร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน "ชวนเด็กไทย งดขี่ ลดเจ็บ ลดตาย"
2
14 ต.ค. 2564
2 สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล
14
08 ต.ค. 2564
3 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ต.ค. 2564
4 ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลควนสตอ เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทาง/วิธีการในการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนต่อไป
5
23 ก.ย. 2564
5 ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 ก.ย. 2564
6 ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านกาลูบี หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 ก.ย. 2564
7 📣📣รู้แล้วบอกต่อ "การจัดการขยะพลาสติก" 👌
4
03 ก.ย. 2564
8 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลควนสตอ ร่วมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ลูกหลานของเรา
6
18 ส.ค. 2564
9 รายงานผลดำเนินงานการมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับรองการปิดประกาศที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 มิ.ย. 2564
10 #ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ #เรื่อง #ปิดสนามกีฬากลางอำเภอควนโดน #ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
44
18 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37