ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 ก.ย. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
28 ส.ค. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
24 ส.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
19 ส.ค. 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ดาวน์โหลดเอกสาร
69
18 ส.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
33
13 ส.ค. 2563
7 ขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
13 ส.ค. 2563
8 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปืงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ส.ค. 2563
9 รายงานการทบทวน ปรับปรุง หรือยกลิกภารกิจของ อบต. ควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 ส.ค. 2563
10 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
30 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31