ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
05 พ.ย. 2559
142 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
04 พ.ย. 2559
143 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 พ.ย. 2559
144 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
31 ต.ค. 2559
145 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกท์กคอนกรีตสายวังตาหงา หมูู่ที่ 5 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
31 ต.ค. 2559
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
28 ต.ค. 2559
147 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
21 ต.ค. 2559
148 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง แผนปฏิบัติากรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
18 ต.ค. 2559
149 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
13 ต.ค. 2559
150 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
05 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32