ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
15 ม.ค. 2561
82 ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
14 ธ.ค. 2560
83 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
08 ธ.ค. 2560
84 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
29 พ.ย. 2560
85 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
17 พ.ย. 2560
86 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
15 พ.ย. 2560
87 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 พ.ย. 2560
88 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
31 ต.ค. 2560
89 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
27 ต.ค. 2560
90 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
18 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32