ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
15 ต.ค. 2560
92 ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
13 ต.ค. 2560
93 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
05 ต.ค. 2560
94 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
04 ต.ค. 2560
95 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
02 ต.ค. 2560
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยนยน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
29 ก.ย. 2560
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การประเมินผลประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
25 ก.ย. 2560
98 ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 ก.ย. 2560
99 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
20 ก.ย. 2560
100 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
15 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32