ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
13 พ.ค. 2563
22 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖3 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
13 พ.ค. 2563
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง กำหนดราคาประเมินทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประจำปี่ พ.ศ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
29 เม.ย. 2563
24 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
02 เม.ย. 2563
25 ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
19 มี.ค. 2563
26 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
12 ก.พ. 2563
27 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
07 ก.พ. 2563
28 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
31 ม.ค. 2563
29 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
12 ธ.ค. 2562
30 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
06 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32