ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
85
13 ส.ค. 2563
12 ขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
13 ส.ค. 2563
13 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปืงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
06 ส.ค. 2563
14 รายงานการทบทวน ปรับปรุง หรือยกลิกภารกิจของ อบต. ควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
05 ส.ค. 2563
15 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
30 ก.ค. 2563
16 ประขาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
30 ก.ค. 2563
17 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
74
22 ก.ค. 2563
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
20 ก.ค. 2563
19 ขอเชิญบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
15 มิ.ย. 2563
20 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
13 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32