ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศเรียกประชมุสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
15 ก.ค. 2561
72 15 วิธีประหยัดน้ำง่ายๆจากที่บ้าน
165
14 ก.ค. 2561
73 รู้เท่าทันโทษและพิษภัยของยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
94
13 ก.ค. 2561
74 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
15 พ.ค. 2561
75 ไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
295
14 พ.ค. 2561
76 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
15 เม.ย. 2561
77 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
27 ก.พ. 2561
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
27 ก.พ. 2561
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
24 ม.ค. 2561
80 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
16 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32