ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
30 มิ.ย. 2559
172 การประเมินผลประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
25 มิ.ย. 2559
173 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
08 มิ.ย. 2559
174 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
06 มิ.ย. 2559
175 รณรงค์การลดปริมาณขยะในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
275
04 มิ.ย. 2559
176 กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้าง
149
31 พ.ค. 2559
177 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
31 พ.ค. 2559
178 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
30 พ.ค. 2559
179 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
27 พ.ค. 2559
180 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
16 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32