ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประชุมประชาคมและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2557
192
15 เม.ย. 2557
222 แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
185
03 เม.ย. 2557
223 ขอเชิญเข้าร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
02 เม.ย. 2557
224 การเสริมสร้างทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
28 มี.ค. 2557
225 ประกาศเรื่อง การขายทอดพัสดุชำรุด- เสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
259
10 ก.พ. 2557
226 ประชาสัมพันธ์ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557
190
07 ก.พ. 2557
227 ขอเชิญประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
171
03 ก.พ. 2557
228 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
274
15 ม.ค. 2557
229 กำหนดระยะเวลา และสถานที่ ในการรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
06 ธ.ค. 2556
230 ขอเชิญประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556
201
06 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32