ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
30 พ.ย. 2558
202 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
30 ต.ค. 2558
203 การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
28 ต.ค. 2558
204 ประกาศองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
91
28 ต.ค. 2558
205 ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
13 ต.ค. 2558
206 ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 ต.ค. 2558
207 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการ้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 ต.ค. 2558
208 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
157
31 ส.ค. 2558
209 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
249
25 มิ.ย. 2558
210 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
09 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32