ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
14 ก.พ. 2560
162 ประชาสัมพันธ์การประชมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
10 ก.พ. 2560
163 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยแรก ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
10 ก.พ. 2560
164 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
03 ก.พ. 2560
165 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
01 ก.พ. 2560
166 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
15 ม.ค. 2560
167 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
09 ม.ค. 2560
168 ประชาสัมพันธ์ผังแสดงขั้นตอนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
05 ม.ค. 2560
169 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
05 ม.ค. 2560
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การรับชำระภาษี
406
04 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36