ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
08 ส.ค. 2559
162 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
05 ส.ค. 2559
163 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
05 ส.ค. 2559
164 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
05 ส.ค. 2559
165 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
29 ก.ค. 2559
166 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
18 ก.ค. 2559
167 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
15 ก.ค. 2559
168 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
08 ก.ค. 2559
169 การรับสมัครเชิญชูเกียรติบุคคลดีเด่น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
06 ก.ค. 2559
170 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
05 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32