ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์ผลการร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
16 ต.ค. 2562
32 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
10 ต.ค. 2562
33 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
25 ก.ย. 2562
34 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
20 ก.ย. 2562
35 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
16 ก.ย. 2562
36 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
21 ส.ค. 2562
37 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
07 ส.ค. 2562
38 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
02 ส.ค. 2562
39 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
15 ก.ค. 2562
40 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
15 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32