ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
05 ม.ค. 2560
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การรับชำระภาษี
317
04 ม.ค. 2560
133 ประกาศองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
14 ธ.ค. 2559
134 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
09 ธ.ค. 2559
135 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
07 ธ.ค. 2559
136 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
07 ธ.ค. 2559
137 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
02 ธ.ค. 2559
138 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
15 พ.ย. 2559
139 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
08 พ.ย. 2559
140 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
05 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32