ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
03 ต.ค. 2559
152 สรุปผลรายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
03 ต.ค. 2559
153 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
30 ก.ย. 2559
154 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยนยน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
30 ก.ย. 2559
155 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
29 ก.ย. 2559
156 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
05 ก.ย. 2559
157 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
29 ส.ค. 2559
158 ยกย่อง เชิญชูเกียรติบุคคลดีเด่น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
18 ส.ค. 2559
159 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
15 ส.ค. 2559
160 10 ข้อ รักษาสุขภาพฟัน
399
12 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32