ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
05 ก.พ. 2559
192 ป่าไม้และการอนุรักษ์
474
01 ก.พ. 2559
193 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
29 ม.ค. 2559
194 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
14 ม.ค. 2559
195 ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
198
07 ม.ค. 2559
196 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
05 ม.ค. 2559
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
05 ม.ค. 2559
198 30 วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
883
03 ม.ค. 2559
199 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
30 ธ.ค. 2558
200 รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (โครงการเสวนารับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานของ อปท.) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
17 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32