ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
20 ก.พ. 2560
122 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
15 ก.พ. 2560
123 ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
14 ก.พ. 2560
124 ประชาสัมพันธ์การประชมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
10 ก.พ. 2560
125 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยแรก ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
10 ก.พ. 2560
126 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
03 ก.พ. 2560
127 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
01 ก.พ. 2560
128 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
15 ม.ค. 2560
129 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
09 ม.ค. 2560
130 ประชาสัมพันธ์ผังแสดงขั้นตอนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
05 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32