ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
08 ธ.ค. 2560
122 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
29 พ.ย. 2560
123 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
17 พ.ย. 2560
124 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
15 พ.ย. 2560
125 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
02 พ.ย. 2560
126 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
31 ต.ค. 2560
127 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
27 ต.ค. 2560
128 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
18 ต.ค. 2560
129 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
15 ต.ค. 2560
130 ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
13 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36