ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์ กรณีการแอบอ้างชื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
12 มี.ค. 2562
52 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวคาม๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
11 ก.พ. 2562
53 ประชาสัมพันธ์การคประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
02 ก.พ. 2562
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
15 ม.ค. 2562
55 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
88
03 ม.ค. 2562
56 วินัยและการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
87
17 ธ.ค. 2561
57 ประกาศแผนอัตรากำลังแบับปรับปรุง ครุั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ 2561 -2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
19 พ.ย. 2561
58 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
15 พ.ย. 2561
59 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
06 พ.ย. 2561
60 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
05 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32